Bli medlem på Mitt Kök helt gratis.
  • Spara obegränsat antal recept
  • Ladda upp egna recept
  • Kommentera recept

Logga in här

Systembolaget om den starka kritiken

Systembolaget om den starka kritiken

Det gick för snabbt och frågorna var för många. Det säger Systembolaget som nu svarar på kritiken från bryggerier och kunder när det gäller de lokala ölen på bolagshyllorna.

– Vi var för snabba och skulle lagt mycket mer kraft på att förklara det nya systemet som införs i höst, säger Lennart Agén som är presschef på Systembolaget. Både till bryggerierna och till kunderna.

Det har varit hård kritik mot Systembolaget de senaste veckorna och många små bryggerier har kritiserat de nya reglerna. Kritiken har varit flerdelad; bland annat har man kritiserat förlorade hyllplatser för bryggeriernas öl och att systemet är svårare att förstå än det nuvarande.  I flera fall har bryggeriernas öl  förlorat sina platser på bolagshyllan eftersom de enligt Systembolaget sålt för lite, trots att de sålt allt de levererat.

Men Systembolaget anser att det kommande systemet är bättre än det nuvarande, det säger Systembolagets presschef Lennart Agén i en längre intervju där han förklarar det nya systemet. Agén berättar bland annat att bolaget redan ändrat på vissa tidigare besked och att så många som 75 % av bryggerierna bestämt sig för att gå med i den nya beställningslösningen.

–  I några fall har vi redan omvärderat tidigare beslut efter diskussioner och ytterligare analyser. Vi måste bli mycket duktigare på att matcha antal butiker och listningstid med tillgänglig volym. Det kräver en helt annan och nära dialog med producenterna. Vi kommer löpande att värdera alla produkter och nu under sommaren är det flera produkter som sålt mer och därför kommer att plockas in på hyllorna under hösten, säger Agén.

Han berättar också Systembolaget kommer nu lägga in variabler för säsongsprodukter i statistiken vilket kommer göra systemet mer rättvist framöver. 

Agén tror dock fortfarande att det nya systemet gällande de lokala producenterna kommer att bli betydligt bättre än det nya, i varje fall på sikt. Grunden är lagd och nu handlar det om att göra det bättre efter hand, anser han. Agén säger också att det nuvarande systemet inte är hållbart. Öl som inte hade tillräckligt efterfrågan stod kvar på hyllan, kanske var de till och med tillfälligt slutanmälda, i butiker där någon annan produkt skulle ha kunnat ta dess plats. Dessutom är det ohållbart att distribuera på nuvarande sätt,  från enskilda butiker till alla andra butiker i landet.

– Vi lyssnar verkligen på alla åsikter och kommer förbättra systemet efterhand. Vi anser dock att det nya regelverket är en bra grund att bygga vidare på, och det i dialog med alla tillverkare, säger Agén. Den starka kritiken från många lokala bryggerier gör nu att vi kommer intensifiera informationen veckorna fram till det nya regelverket börjar gälla –  vi vill vinnlägga oss om att alla förstår hur det fungerar. Och är någon orolig så vill vi att de hör av sig direkt, fortsätter Agén.

– Vi inser att vi inte lyckats fullt ut med att informera om hur det ska fungera så vi kommer  ge oss ut och träffa så många producenter som möjligt de kommande veckorna. Vi ska försöka samla dem område för område för att förklara och lyssna på de åsikter som finns. Det är otroligt viktigt för oss att ha en bra relation med leverantörerna och vi inser att vi tappat bort en del av det när vi inte klarat av kommunikationen, det vill vi rätta till. Vi kommer dessutom att förstärka inköpsteamet med en person som bara skall arbeta med det här sortimentet för att kunna hålla en nära och konstruktiv dialog om volymer, listningar och nya produkter som kan vara på gång, berättar Agén.

Det nya regelverket drabbar framförallt de mindre bryggerierna och det är även därifrån som de mest kritiska rösterna hörts. Bland annat har man kritiserat att de fria transporterna av ölen inom Systembolagets olika butiker tas bort och att bryggerierna själva måste transportera ölen till Systembolagets lager i Örebro. En kritik som Lennart Agén förstår men han menar att förändringen var ofrånkomlig.

– Det är klart att många tycker det blir sämre men faktum är att det nuvarande systemet är ohållbart. Vi subventionerar vissa producenters produkter – vilket vi inte ska göra –  och har även fått en situation där man i vissa butiker måste hantera förpackning och distribution av enskilda flaskor i lokaler som på inget sätt är anpassat för denna hantering. Vi måste göra den här förändringen, det nuvarande systemet är ohållbart och vi hade helt enkelt, med det ökande antalet produventer och produkter, vuxit ur den modellen.

– Det är inte hållbart att skicka varor från enskilda butiker till det övriga butiksnätet. Det har blivit en orättvis hantering där små producenter har fått stor kostnadsfördel gentemot medelstora lokala producenter som är något för stora för att få ta del av distributionsmodellen, men som också satsar på hantverksmässigt framställda kvalitetsprodukter.

Agén menar också att det nya regelverket är betydligt mer rättvist.

– Med den nya modellen läggs en liten del av distributionskostnaden på leverantören. Det går fortfarande bra att bara leverera till den närmaste butiken eller de närmaste butikerna men då blir artikeln bara tillgänglig i just dessa butiker. Om man vill att artikeln ska kunna beställas över hela landet räcker det med att leverera hela lådor till Systembolagets centrallager i Örebro. Då sköter Systembolaget, utan några ytterligare kostnader för leverantören, distributionen till alla närmare butiker och ombud  i hela Sverige. Systembolaget står fortfarande för den stora delen av distributionskostnaderna, men tar inte längre på sig hela kostnaden som i den gamla modellen.

Agén säger att merparten, över 75 procent, av de lokala bryggerierna har gått med i den nya beställningslösningen.

– Förhoppningsvis kommer de flesta producenterna hitta bra lösningar, vi vill kunna erbjuda våra kunder så många bra öl som möjligt så det vore synd om det nya systemet gör att bryggerierna bara blir lokala, säger Agén. Samtidigt ser vi att den allra största delen av de lokala bryggeriernas försäljning av öl är just lokal . Vi ser att antalet lokala och hantverksmässiga öl i sortimentet kommer att fortsätta öka i takt med att kunderna blir ännu mer intresserade och tillgången på kvalitetsöl som är hantverksmässigt tillverkad ökar.

Vad det gäller hur den lokala efterfrågan uppstår så kommer de lokala produkterna ingå i samma system som idag, precis som vanligt. Enligt Lennart Agén har det fungerat bra sedan det togs i bruk.

– Varje gång en kund efterfrågar en öl eller ett bryggeri så ska det noteras i våra datorer och med tillräckligt stor efterfrågan så ska ölen hamna på hyllan i den aktuella butiken.

Öppnar inte det för godtycke och risk för att producenterna skapar efterfrågan genom kampanjer?

– Jag tror gott om våra leverantörer, men misstänker vi något sådant så kommer vi undersöka det. Vanlig marknadsföring som leder till att enskilda kunder efterfrågar en artikel är självklart ok. Systemet funkar bra idag och det är flera öl som tagit sig in på hyllorna just på det sättet, säger Agén. 

Samtidigt som de nya reglerna tas i bruk så börjar även de lokala producenternas öl genomgå samma kvalitetstestning som bolagets övriga utbud, samtliga lokala öl på Systembolagets hyllor kommer ha testats både avseende kvalitet och smak. Detta riskerar så klart att drabba bryggerier som inte lyckas hålla kvaliteten över tid.

– Det finns producenter som har haft och har  problem med kvaliteteten. Det gynnar ingen att dessa kommer upp på hyllorna i butik. Om svenskt hantverksöl kan hålla en hög kvalitetsnivå kommer det att gynna hela branschen.  Vi måste kunna stå för de produkter vi säljer och även beskriva hur de smakar, det ger våra kunder bättre underlag i sina val. På sikt så tror vi att detta kan öka kvaliteten ytterligare. Dessutom får de enskilda producenterna en bättre exponering av sina öl tack vare att de blir sökbara på nätet vilket borde vara bra för alla, fortsätter Agén.

Ni har ju fått kritik inte bara från bryggerier utan även från kunder som anser att ni förstör en växande bransch som producerar kvalitet istället för kvantitet, vad säger du om det?
– Vår ambition är att på ett ännu bättre sätt möta den ökade efterfrågan från våra kunder när det gäller ”lokalt och småskaligt” tillverkad öl. Vi vill erbjuda våra kunder bästa tänkbara sortiment utifrån kundefterfrågan. Antalet öl på våra hyllor kommer stadigt fortsätta att öka.

På er Facebook-sida har ni försökt berätta om hur det nya systemet ska fungera men fått intensiv kritik – dock utan att svara på kritiken. Hur tänker ni kring det, borde ni inte svara alla som har frågor – även om de är kritiska? 
– Vi välkomnar kundernas engagemang och försöker på bästa sätt svara. Svaren blir dock ofta generella och kring de frågor som röner störst intresse. Vi har dock inte möjlighet att personligen svara varje frågeställare när det gäller väldigt specifika frågor som också kan vara en del av den avtalsrelation som vi har med det aktuella bryggeriet.

En del anser att den här förändringen och den skarpa kritiken mot den har öppnat frågan om gårdsförsäljning igen – en fråga som det nuvarande systemet ansågs vara en ersättning för – vad säger ni om det?
– Vår målsättning och ambition är att dessa förändringar ska bli ännu bättre för våra kunder än nuvarande lösning.

Idag finns det upp mot 125 aktiva bryggerier i Sverige i olika former, de allra flesta väldigt små och några få väldigt stora. Anser ni att det nya systemet behandlar de stora och de små på samma sätt?
– En av grundpelarna med denna förändring är att  vi nu skapar ett eget sortiment, ”lokalt och småskaligt” som vi aktivt köper in. I och med detta så skapar vi de bästa förutsättningarna för att kunderna ska kunna erbjudas bästa tänkbara sortiment av dessa öl utifrån kundefterfrågan. Kunderna vill ha både hantverksmässigt tillverkad öl och varumärke som tillverkas i stora volymer. Vi skall naturligtvis erbjuda båda.

Mycket tyder på att etableringstakten kommer fortsätta vara stor vad det gäller nya producenter och att den lokala konkurrensen kommer öka kraftigt framöver, anser ni att det nya systemet klarar av den typen av utveckling?
–  Det går aldrig att garantera utifrån vad framtiden för med sig, men vår målsättning är att de nu kommande förändringarna ska vara hållbara ur flera perspektiv under lång tid framöver.

Det nya systemet börjar gälla den 1 september och går i korta ordalag ut på att de lokala bryggerierna har möjlighet att sälja sina öl på bolag inom 10 mil från bryggeriets hemvist. Samtliga öl kommer att köpas in av Systembolaget baserad på förmodad eller faktisk efterfrågan och samtliga öl kommer att testas kvalitativt- såväl kemiskt som sensoriskt. Så här förklarar Systembolaget själva förändringarna.

Läs mer om kritiken mot Systembolaget här och här och här.