Bli medlem på Mitt Kök helt gratis.
  • Spara obegränsat antal recept
  • Ladda upp egna recept
  • Kommentera recept

Logga in här

Användarvillkor

Användarvillkor för Mitt kök

1. Regler
När du registrerar dig som användare på matsajten Mitt kök – mittkök.se – förbinder du dig att iaktta dessa användarvillkor. Läs dem gärna!

Expressen/Mitt kök förbehåller sig rätten att ändra användarvillkoren utan att i förväg meddela användarna. Att du använder Mitt kök innebär att du godkänner de vid var tid gällande villkoren.

2. Användare/privatperson Privatpersoner kan kostnadsfritt skapa en användarprofil på Mitt kök, lägga in recept och kommunicera med andra användare.

3. Användare/företag Företag kan också skapa användarprofiler på Mitt kök. Med en användarprofil kan företaget lägga upp recept och agera på sajten som en vanlig användare.

4. Frågor Har du frågor om Mitt kök? Mejla till mittkokwebb@expressen.se.

5. Nyhetsbrev och andra utskick Med jämna mellanrum skickas nyhetsbrev och andra meddelanden från Mitt kök till användarna. I samband med att du blir medlem kan du välja att tacka ja eller nej till dessa utskick. Genom en länk i varje meddelande har du senare möjlighet att när som helst tacka nej till ytterligare utskick.

6. Innehåll Mitt kök är en matsajt – här pratar vi om mat. Och lite dryck. Ett trevligt uppträdande är grundläggande för umgänget på Mitt kök. Skippa svordomar, könsord och liknande eller kommentarer och inlägg som är spydiga, otrevliga eller negativa. Respektera varandra och håll en trevlig ton i dina frågor eller kommentarer. Tipsa i stället för att kritisera.

8. Kommentarer, bilder, recept m m kan plockas bort

Expressen/Mitt kök kan utan förvarning och utan att meddela användaren redigera eller ta bort recept, kommentarer och bilder som bryter mot våra regler eller mot svensk lag.

9. Borttagning av användarprofil

Du kan när som helst be att få ditt konto borttaget från Mitt kök. Dina recept kommer i så fall att finnas kvar på sajten.

10. Anmäl regelbrott

Ser du kommentarer eller material som bryter mot vårt regelverk – mejla mittkokwebb@expressen.se.

11. Profilbilder för privata användare

Med profilbilden presenterar du dig och din personlighet, se till att den är trevlig och vänlig. Lägg inga länkar eller budskap i bilden och gör den inte heller som en rörlig gif.

12. Profilbilder för företag

Använd gärna er logotyp eller dylikt för att visa vilket företag som ligger bakom profilen.

13. Så skapar du ett recept

Att lägga in ett recept på Mitt kök är enkelt. Så här gör du.

På din användarsida klickar du på knappen “Lägg in recept”. Följ sedan instruktionerna och fyll i uppgifterna så noggrant som möjligt.

När ditt recept är klart för publicering klickar du på ”publicera”. Då går ett meddelande till redaktionen. Så fort redaktionen hinner kontrollerar den receptet och godkänner det för publicering. Om receptet av någon anledning inte kan godkännas får du ett meddelande skickat till dig.

14. Så ändrar du ett recept

Du kan, om du vill, återvända till ett publicerat recept och korrigera det i efterhand. Du kanske vill lägga upp en ny bild eller korrigera något – klicka på texten och ändra. Receptet går då på nytt till redaktionen för godkännande.

15. Rättigheter för bilder och recept m m

Varje användare som laddar upp bilder, texter och annat material för publicering ansvarar för att publiceringen, och upplåtelsen av rätten till materialet till Expressen/Mitt kök (se nedan), inte medför intrång i någon annans ensamrätt. Det innebär att du endast har rätt att lägga upp alternativt begära publicering av sådana bilder och texter som du själv har tagit alternativt skrivit, eller som du har förvärvat upphovsrätten till.

Publicering av fotografier på eller filmer med personer får endast ske med de avbildades samtycke.

Du upplåter till Expressen/Mitt kök en i tiden obegränsad rätt att använda material som du laddat upp på Mitt kök i redaktionella sammanhang och i marknadsföring. Upplåtelsen innefattar all användning av materialet på Mitt kök och i andra publikationer som Expressen/Mitt kök kan komma att producera i digital eller tryckt form samt en rätt att bearbeta och ändra materialet.

16. Cookies

Bonnier använder så kallade cookies och andra liknande tekniker för att se hur Bonniersdigitala tjänster används och för att anpassa användarupplevelsen.

Cookies består av små textfiler och är ett mycket vanligt hjälpmedel på internet. Cookie-filerna läses och lagras av webbläsaren i den utrustning som används för att besökawebbplatserna. Bonniers kunder och registrerade användare samtycker till användningen avcookies.

Användaren kan ställa in sin webbläsare att blockera cookies och kan ta bort redan lagradecookies. Detta kan i vissa fall försämra funktionaliteten och upplevelsen av webbplatsen. Läs mer om cookies på www.minacookies.se.

Det är också möjligt att reglera anpassad annonsering i webbläsaren, läs mer om detta påwww.youronlinechoices.com

17. PUL

Behandling av personuppgifter
Mittkök.se ingår i Bonnierkoncernen, nedan kallat Bonnier. Företagen inom Bonnier behandlar kunders och användares personuppgifter gemensamt inom koncernen.

Bonnier AB håller ett register över koncernens kunder och användare som har registrerat sig eller köpt något hos Bonnier. Registret innehåller personuppgifter som namn, personnummer, postadress, telefonnummer, elektroniska adresser, leverans- och betalnings- och inköpsuppgifter, profilering baserad på adress, samt uppgifter baserade på användning av digitala tjänster.
Uppgifterna används av Bonnier för fakturering, information och leverans av produkter, samt marknadsföring och som underlag för statistik och produktutveckling. Uppgifterna kan ligga till grund för att Bonnier, och i förekommande fall våra samarbetspartners, ska kunna anpassa innehåll, annonser och erbjudanden.
Uppgifterna analyseras och grupperas inför urval, prioritering och planering av kontakter med kunden/användaren. Till uppgifterna kopplas en eller flera markörer om vilken typ av anpassning av webbtjänster och marknadskommunikation som riktas mot användaren, så kallad profilering.
Bonniers kunder och registrerade användare samtycker till att marknadsföring kan ske via post, telefon, eller e-post och sms samt andra digitala kanaler. Marknadsföring via e-post och sms regleras i marknadsföringslagen.
Personuppgifter kan lämnas ut till Bonniers samarbetspartners. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.
Alla användare har rätt att skriftligen utan kostnad återkalla samtycke, begära ett registerutdrag eller rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter. Registerutdrag kan också begäras från respektive Bonnierbolags leveransregister, där detaljerade uppgifter finns om din prenumeration/medlemskap. Där kan man också spärra uppgifterna mot marknadsföring.

Personuppgifter sparas under den tid man har en pågående användarrelation och en tid därefter, eller i enlighet med lämnat samtycke.
För mer information se www.kunddata.bonnier.se

Annons: