Logga in här

Användarvillkor för Mitt kök 2021-05-01

Gäller fr o m 1 maj 2021

Dessa användarvillkor (”Villkoren”) gäller när du har ett konto/en användarprofil på Mitt kök (“Tjänsten” eller “Mitt kök”) och gäller mellan dig (“du” eller “kunden”) och Bonnier News AB, org nr 559080-0917, (”Bonnier News”, ”vi”, eller ”oss”).

Bonnier News tillhandahåller Tjänsten på uppdrag av AB Kvällstidningen Expressen (“Expressen”). Expressen är tillståndshavare och utgivare av mittkok.expressen.se och bestämmer därmed vilket innehåll som publiceras i Tjänsten.

1. Villkorens tillämplighet

Villkoren gäller för din användning av Tjänsten som vid var tid hålls tillgänglig via mittkok.expressen.se eller annan digital plattform som Expressen tillhandahåller. Din tillgång och användning av Tjänsten förutsätter att du godkänner Villkoren. Bundenhet till Villkoren uppstår genom att du registrerar dig och skapar ett individuellt konto via mittkok.expressen.se för tillgång till Tjänsten. I samband med sådan registrering accepterar du Villkoren.

2. Registrering och användning av konto

För att få tillgång till Tjänsten behöver du skapa ett individuellt konto enligt de anvisningar som lämnas i samband med registrering på mittkok.expressen.se.

Användare – privatperson: Privatpersoner kan kostnadsfritt skapa en användarprofil på Mitt kök, lägga in recept och kommunicera med andra användare.

Användare – företag: Företag kan också skapa användarprofiler på Mitt kök. Med en användarprofil kan företaget lägga upp recept och agera på sajten som en vanlig användare. Kontakta mittkok@expressen.se vid företagskonton.

I samband med registrering kan du välja en profilbild för ditt konto. Med profilbilden presenterar du dig och din personlighet, se till att den är trevlig och vänlig. Lägg inga länkar eller budskap i bilden och gör den inte heller som en rörlig gif. Om du registrerar ett företagskonto, kan du lägga upp företagets logotyp eller dylikt för att visa vilket företag som ligger bakom profilen.

Som privatperson får du använda ditt konto uteslutande för icke-kommersiellt bruk. Om ett konto används för andra ändamål får Bonnier News stänga av kontot med omedelbar verkan. Du åtar dig att tillse att uppgifter som du lämnar via ditt konto är korrekta samt att uppdatera dina uppgifter vid behov. Du ska förvara dina användaruppgifter till kontot säkert och oåtkomliga för andra personer. Om du har skäl att misstänka att någon obehörig har tagit del av dina användaruppgifter ska du snarast underrätta Bonnier News om detta. Du ansvarar själv för skada som orsakas genom att någon obehörig har använt dina uppgifter.

3. Tjänstens innehåll och användargenererat innehåll

Mitt kök är en matsajt – här pratar vi om mat. Och lite dryck. Ett trevligt uppträdande är grundläggande för kommunikationen på Mitt kök. Skippa svordomar, könsord och liknande eller kommentarer och inlägg som är spydiga, otrevliga eller negativa. Respektera varandra och håll en trevlig ton i dina frågor eller kommentarer. Tipsa istället för att kritisera.

Tjänsten ger dig möjlighet att ta del av ett föränderligt innehåll. Tjänsten förnyas och förbättras fortlöpande, vilket innebär att vi utan föregående meddelande kan komma att lägga till, förändra och ta bort innehåll och funktioner. Vi reserverar oss för eventuella skrivfel på mittkok.expressen.se eller annan mobil plattform där det lämnas uppgifter om Tjänsten.

Mitt kök ger dig som användare möjligheten att ladda upp egna recept samt att kommentera andra användares recept. Uppladdat innehåll och kommentarer från användare granskas inte i förväg. Innehållet och kommentarerna omfattas inte av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetslagen och de är inte heller en del av den grundlagsskyddade databasen mittkok.expressen.se. Du som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för vad du skriver och laddar upp. Mitt kök kan utan förvarning och utan att meddela dig som användare redigera eller ta bort recept, kommentarer och bilder som bryter mot våra regler eller mot svensk lag. Exempel på innehåll som inte accepteras är förolämpningar, förtal, hot, hets mot folkgrupp eller annat nedsättande eller kränkande innehåll. Vidare får innehållet inte innebära intrång i annans immateriella rättigheter, såsom varumärke, upphovsrätt eller annan immateriell rätt. Du som användare ansvarar själv för att säkerställa att du har rätt att ladda upp det innehåll du laddar upp och att det inte utgör intrång i annans rättighet.

Om du som användare ser kommentarer eller innehåll som bryter mot vårt regelverk, mejla gärna till mittkok@expressen.se.

4. Så skapar du och ändrar recept

Att lägga in ett recept på Mitt kök är enkelt. Så här gör du:

På din användarsida klickar du på knappen “Lägg in recept”. Följ sedan instruktionerna och fyll i uppgifterna så noggrant som möjligt.

När ditt recept är klart för publicering klickar du på ”publicera”. Då går ett meddelande till redaktionen. Så fort redaktionen hinner kontrollerar den receptet och godkänner det för publicering. Om receptet av någon anledning inte kan godkännas får du ett meddelande skickat till dig.

Du kan, om du vill, återvända till ett publicerat recept och korrigera det i efterhand. Du kanske vill lägga upp en ny bild eller korrigera något – klicka på texten och ändra. Receptet går då på nytt till redaktionen för godkännande.

5. Rättigheter till bilder och recept m.m.

Varje användare som laddar upp bilder, texter och annat material för publicering ansvarar för att publiceringen, och upplåtelsen av rätten till materialet till Mitt kök och Bonnier News, inte medför intrång i någon annans ensamrätt. Det innebär att du endast har rätt att lägga upp sådana bilder och texter som du själv äger, eller har förvärvat, rättigheterna till.

Publicering av fotografier och filmer som innehåller personer får endast ske med de avbildades samtycke.

Du upplåter till Mitt kök en i tiden obegränsad rätt att använda material som du laddat upp på Mitt kök för redaktionella sammanhang och i marknadsföring. Upplåtelsen innefattar all användning av materialet på Mitt kök samt en rätt att bearbeta och ändra materialet.

6. Giltighetstid och avregistrering av konto

Din tillgång till Tjänsten gäller från och med Bonnier News mottagande av din registrering och därefter tills vidare. Du kan säga upp ditt konto för Tjänsten när som helst. En uppsägning kan göras via e-post mittkok@expressen.se, varvid ditt konto avregistreras inom skälig tid. Vänligen notera att dina recept kommer att finnas kvar på sajten även efter avregistreringen av ditt konto.

7. Meddelanden

Du accepterar att Bonnier News kan komma att kontakta dig genom den e-postadress du angett vid din registrering, i syfte att informera dig om villkorsändringar eller andra meddelanden hänförliga till Tjänsten.

Vi använder även din e-post för att skicka dig meddelanden som avser direktmarknadsföring, såsom nyhetsbrev, information och erbjudanden om Bonnier News och/eller Expressens olika tjänster och varumärken. Om du inte vill ta del av dessa meddelanden kan du avanmäla dig antingen genom att använda länken för avanmälan längst ned i mejlet eller genom att ändra kontoinställningar på MinSida.

8. Tekniska förutsättningar

Din tillgång till Tjänsten är vid var tid beroende av att du innehar erforderlig hårdvara och mjukvaror, såsom program för webbläsare och e-post, samt abonnemang för Internetanslutning. Bonnier News åtar sig inget ansvar för din tillgång till hårdvara och mjukvaror och inte heller för funktionaliteten i dessa eller förekommande kostnader som tredje parter, såsom internet- eller mobiltelefonoperatörer, kan betinga sig av dig i anledning av din användning av Tjänsten. Tjänsten stöds av de senaste operativsystemen.

9. Ansvarsbegränsning

Bonnier News kan inte hållas ansvarig för Tjänstens funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet. Denna ansvarsbegränsning omfattar varje skada, direkt eller indirekt, som kan hänföras till användningen, eller hinder att använda, Tjänsten och dess innehåll. Bonnier News kan inte heller hållas ansvarig för tredje parters innehåll eller information som du kan ha fått del av genom användning av Tjänsten.

Bonnier News har rätt att tillfälligt stänga Tjänsten för att genomföra systemunderhåll, uppgradering eller för att vidta andra tekniska åtgärder. Bonnier News ska, i möjligaste mån, utföra dessa åtgärder med så små störningar som möjligt för dig. Bonnier News ansvarar inte för skada eller förlust som du kan anse dig lida av på grund av Tjänstens begränsningar i tillgång enligt ovan.

10. Behandling av personuppgifter

Bonnier News AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Bonnier News personuppgiftspolicy som finns tillgänglig på https://privacy.bonniernews.se/personuppgiftspolicy.

11. Cookies

Vi använder oss av cookies för att ge dig en bättre upplevelse på Expressens webbsidor. Läs mer om vår cookieanvändning här.

12. Villkorsändring

Bonnier News har rätt att när som helst ensidigt ändra Villkoren. Ändringarna tillämpas från det datum Bonnier News anger. De vid var tid gällande Villkoren finns tillgängliga på mittkok.expressen.se. Om du inte accepterar villkorsändringen kan du säga upp ditt abonnemang av Tjänsten. En uppsägning kan göras via e-post mittkok@expressen.se.

13. Kontaktuppgifter

Har du frågor om Mitt kök? Mejla till mittkok@expressen.se.